Dala Profil AB valde Camcoil Systems Sweden AB

Dala Profil AB är ett välrenommerat företag som sysslar med profilerad och slät plåt för tak- och fasadbeklädnad. Kunderna är plåt- och takentreprenadfirmor, byggvaruhandlare, byggnadsentreprenörer m.fl. både i Sverige och utlandet. Företaget har idag ca 25 anställda och omsätter ca 110 miljoner.

Den nuvarande haspeln i slittlinjen är gammal och kräver underhåll samt saknar möjlighet till aktiv kantstyrning. Dala Profil har nu valt Camcoils unika haspel för att komma tillrätta med detta. Haspeln har en kapacitet på 10 ton och kommer att bli levererad under vintern 2015.

– Vi valde Camcoil för de har en unik innovativ lösning och vi är övertygade om att den med hög driftsäkerhet kommer att undvika problem med intrycksmärken i plåten samt att minimera urspårningar i kantsaxen. Att Camcoil är ett svensk företag med svenskt kvalitetstänkande var även en viktig faktor i vår beslutsprocess, säger Pär Sixtensson VD Dala Profil AB

– Med denna affär stärker vi vår position med vår unika haspel och våra lösningar med att komma tillrätta med kvalitetsproblemen som finns i branschen, säger försäljningschef Håkan Nilsson Camcoil Systems Sweden AB

För mer information kontakta:
www.camcoil.se
www.dala-profil.se