Lindab Steel AB satsade på ny teknik

Lindab Steel AB satsade på Camcoil Systems Sweden nya teknik för att minimera skador på materialet som uppstår vid haspling av materialet. Haspeln är levererad och i full drift hos Lindab i Grevie.

 

  • Vi är mycket nöjda med produkten från Camcoil och den levererar det resultat som vi förväntar oss, säger Patrik Brogstam produktionschef Lindab Steel AB.

 

  • Utvecklingen och idrifttagningen av haspeln har skett i ett tätt samarbete och med en öppen dialog tillsammans med Lindab. Detta har varit en förutsättning för att vi skulle klara att nå de högt ställda förväntningar från Lindab och oss själva, säger Peter Wigarthsson VD Camcoil Systems Sweden AB.

 

  • Att ett kvalitetsledande företag som Lindab är nöjda med vår haspel är ett starkt positivt betyg. Vi är övertygade att detta kommer att generera en ökad försäljning både nationellt som internationellt och vi har redan långt framskridna diskussioner med andra svenska aktörer. Känslan är att ingen vill sitta kvar med de gamla problemen, säger Håkan Nilsson försäljningschef Camcoil Systems Sweden AB.

 

För mer information kontakt Camcoil Systems Sweden AB, www.camcoil.se