Hem / Om Camcoil

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på linkedin

Camcoil Systems är en komplett maskinleverantör som riktar sig till stålindustrin med utveckling och försäljning av maskiner och produktionslinjer. Vi arbetar med allt från enklare modifieringsuppdrag till hela projekt.

Vårt produktsortiment har sin bas i våra modulariserade av- och på- haspelsystem, där kundanpassade produktionslösningar är i fokus. Haspelsystemet Camcoil har en unik och patenterad konstruktion som ger en enklare funktionalitet än konventionella haspelsystem. Våra produkter är framtagna för att förenkla produktionen och därmed spara tid och ansträngning åt dig som kund.

Camcoil Systems tar gärna ansvar för helhetsåtaganden med en kom­plett systemleverans som slutmål. Vi har all den kompetens och erfaren­het inom företaget som behövs för att vi ska vara en trygg partner genom ett projekts alla faser. Du kan naturligtvis även anlita oss för ett avgränsat modifieringsuppdrag eller för att optimera en befintlig produkt.

Samarbete är ett nyckelord för oss på Camcoil Systems. Vi löser problem och arbetar tillsammans. Alla har en viktig roll att spela i projekten. Vi upp­skattar också ett nära samarbete med våra kunder. Det ger helt enkelt ett bättre slutresultat. Det vill vi gärna bevisa för dig.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register.

 • Namn

 • Företag

 • Företagets adress

 • Telefon

 • Mobil

 • E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter.

Med vänlig hälsning

Camcoil systems AB

OM CAMCOIL

Camcoil Systems är en komplett maskinleverantör som riktar sig till stålindustrin med utveckling och försäljning av maskiner och produktionslinjer. Vi arbetar med allt från enklare modifieringsuppdrag till hela projekt.

Vårt produktsortiment har sin bas i våra modulariserade av- och på- haspelsystem, där kundanpassade produktionslösningar är i fokus. Haspelsystemet Camcoil har en unik och patenterad konstruktion som ger en enklare funktionalitet än konventionella haspelsystem. Våra produkter är framtagna för att förenkla produktionen och därmed spara tid och ansträngning åt dig som kund.

Camcoil Systems tar gärna ansvar för helhetsåtaganden med en kom­plett systemleverans som slutmål. Vi har all den kompetens och erfaren­het inom företaget som behövs för att vi ska vara en trygg partner genom ett projekts alla faser. Du kan naturligtvis även anlita oss för ett avgränsat modifieringsuppdrag eller för att optimera en befintlig produkt.

Samarbete är ett nyckelord för oss på Camcoil Systems. Vi löser problem och arbetar tillsammans. Alla har en viktig roll att spela i projekten. Vi upp­skattar också ett nära samarbete med våra kunder. Det ger helt enkelt ett bättre slutresultat. Det vill vi gärna bevisa för dig.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register.

 • Namn

 • Företag

 • Företagets adress

 • Telefon

 • Mobil

 • E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter.

Med vänlig hälsning

Camcoil systems AB