Avskjutare

Den hydrauliska avskjutaren möjliggör enkel avlastning då påhaspeln är full. Funktionaliteten säkerställs med gedigna maskinelement, en justerbar konstruktion och enkla slitdelar.