Bandnyp

Bandnypet används för att säkra starten vid upprullning av stålband på haspelmantelns yta.