Bromssystem

Ett bromssystem är nödvändigt när du har ett banddrag i produktionen och när du av säkerhetsskäl behöver kunna stoppa processen snabbt.
Camcoils passiva bromssystem har utvecklats för att kunna stoppa haspelsystemet på mindre än fyra sekunder med en full coil i bandhastigheten 500 m /min, något som kan krävas till exempel när energitillförseln går förlorad.