Mantellock

Camcoils mantellock säkerställer en jämn upplindning av stålbandet och kommer till användning när upprullningen är extra känslig.
Locket kan fås i flera konfigurationer, anpassat både för C-krokshantering och laddvagga. Om C-krok används är locket integrerat med bandnypet och fälls ned vid kollapsering.