Transversell förflyttning

Modulen för transversell förflyttning är utformad för att tillåta sidoförflyttning av bandstålsbanan och bygger på en linjär styrning.
Modulen kan användas både om man vill ha en manuell justering eller automatisk bandstyrning.