AGAs förbränningslaboratorium i Stockholm

Agas Haspelutrustning

Agas Haspelutrustning

AGA producerar inte bara gas, utan är en av världens ledande utvecklare av industriella tekniker där hetta och förbränning – producerad av gas – är avgörande för processen. En av dessa tekniker är DFI, direct flame impingement, där man hettar upp metalliska band genom att rikta en brinnande låga direkt mot bandet. Genom att bygga ut kundens existerande ugn och att lägga till en turboeffekt av upphettningen kan andra processer som rengöring av ytan och partiell oxidering tillföras.
Tidigare användes tillskurna provbitar, som mer eller mindre laddades manuellt, när provningen gjordes i experimentugnen. När man ville ha en mer effektiv och mer rättvisande bild av processen föll valet på Camcoils av- och på haspelsystem
Vi utvecklar världsledande tekniker och behöver ha bra utrustning, säger Bo Sundelin vid AGA:s utvecklingsavdelning.
Camcoils haspelsystem har varit i drift sedan februari 2011.
– Och den gör vad den ska, konstaterar Bo Sundelin.
För att man enkelt ska kunna flytta hela anläggningen när lokalen skall användas till andra experiment, konstruerades produktionslinjen på två separata bottenstativ för att lätt kunna transporteras och installeras.

Camcoil haspelsystemet :
– Avhaspel
– Påhaspel
– Buffertzon
– Bandstyrning
– Tillhållararm

Tekniska data haspel:
Bandbredd: 100 – 400 mm
Bandtjocklek: 0,100 – 1,50 mm
Haspeldiameter: 400 och 500 mm
Max tonnage: 1000 kg
Bandhastighet: 0 – 400 m/minut
Material: Stål, aluminium och koppar