BÖHLER-UDDEHOLM Precision Strip AB, härd- och glögdugns linje

Böhler Uddeholm Precision Strip AB i Munkfors är en ledande leverantör av precisions bandstål för ett brett användningsområde, från kirurginstrument till bladventiler.
Under 2007 blev härd- och glögdugnslinjen ombyggd och utrustad med Camcoilsystemet. Uppdraget bestod i att bygga en komplett anläggning med konstruktion och produktion av nya moduler samt att bygga om och integrera existerande enheter. Systemet bygger på fyra avhasplar och fyra påhasplar som är monterade parvis med buffertzon, bandstyrning, svetsenhet, matarverk, ugn och borstmaskin.

Camcoilsystemet för ugnslinjen:
Inmatningsenheten:
 4 st. avhasplar med drivna pappershasplar
 matarverk
 buffertzon
 svetsenhet

Inmatningsenheten:
 4 st. påhasplar med bandnyp och pappershasplar
 matarverk
 buffertzon

Tekniska data haspel:
Max bandbredd: 450 mm
Max godstjocklek: 0,5 mm
Coildiameter: 502 mm
Tonnage: 4200 kg
Bandhastighet: 0 – 20 m/minut
Broms: Elbroms i motor
Material: Stål